Örvények titkai - könyvajánló


Egy jó hírt kell megosztanunk a T. Olvasóval: a közeli hetekben jelenik meg dr. Tóth J. Attila: Örvények titkai – Víz alatti régészeti kutatások című kötete. A könyv bevezetőjéből is – véleményünk szerint – kiderül, hogy nem csak a búvárkodás e sajátos területe iránt érdeklődők számára lehet hasznos a kötet, de azoknak is felkeltheti a figyelmét, akik korábban a merülésekről, víz alatti kutatásokról keveset hallottak… Idézzük a kiadó, az Archaeolingua Alapítvány bevezetőjét:

„A könyv célja, hogy a szerző saját kutatásaira, élményeire alapozva mutassa be mi is a folyami régészet, melyek a kutatási módszerek, milyen leletek találhatóak a víz alatt, mivel járulnak hozzá a kutatások a tudományhoz, a nemzet és az emberiség örökségéhez, valamint hogyan kapcsolódnak össze a különböző tudományterületek. Bemutatjuk, hogyan tervezzük, szervezzük az expedíciókat, milyen nemzetközi együttműködések zajlanak, milyen szerepe van a véletlennek, a szakemberek és szakmán kívüli érdeklődők, az önkéntesek és jóindulatú leletbejelentők segítségének.
A könyv elsősorban a szerző folyami régészeti kutatásaira épül, de röviden összefoglalja a víz alatti régészet történetét, bemutatja a hajózás és a kikötőépítészet kutatása terén elért nemzetközi eredményeket. A fejezetek egy része kutatási területeket, problémaköröket, összefüggéseket mutat be (hajóépítészet, a folyó és a partjain élők „kölcsönhatása”), részben projekteken, leleteken keresztül láthatjuk a kutatómunkát.

A lelőhelyek, leletek, projektek között megtaláljuk a Drávatamási határában, a Dráva medrében a horvát–magyar határon található török kori rönkhajó lelőhelyet (pontonhíd maradványa, melyet nemzetközi együttműködésben kutattunk), a dunaföldvári Anjou-kori hajót, a római limes víz alá merült emlékeit és a Mária királyné 1526-ban elsüllyedt „kincses hajói” utáni kutatást. A könyv tájékozódást nyújt a kutatási módszerekről, eszközökről (régi térképek elemzése, műszeres felderítés, felderítő merülések, víz alatti ásatás). Rádai Ödön „Régészek a víz alatt és a levegőben” című műve 1990-ben jelent meg, ezt követően magyar szerző nem írt ismeretterjesztő könyvet a témában. A fordításban megjelent művek szinte kizárólag a tengeri régészetre koncentráltak, a folyók kutatása fehér folt nem csak az ismeretterjesztő irodalomban, de a közelmúltig a hazai régészeti szakirodalomban is ritkán bukkantak fel kapcsolódó cikkek. Reméljük, hogy a kötet egyaránt segíti a búvárkodás, a víz alatti kutatás iránt érdeklődők ismeretszerzését, valamint a jegyzeteken és a szakirodalmi tájékoztatón keresztül a további elmélyülés kiindulópontja lehet.”


A tartalomjegyzékből válogatva, néhány cím a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága támogatásával, a Régészet világa sorozatban megjelenő kötetből: Séta a Dunában / Víz alatti régészet – víz alatti örökség / Mária királyné kincses hajói nyomában / Hajótemető a Drávában / Elsüllyedt romok kutatása / Rómaiak a Dunánál / Kincskeresők és régészek / A vízi hadszínterek régészete...

Előzetesen is jó szívvel ajánljuk a könyvet, melynek megjelenéséről, forgalmazásáról lapunk világhálós oldalán adunk majd információt.


BÚVÁRINFÓ, 2018. JANUÁR-ÁPRILIS


A könyvajánló a szerző és a kiadó anyagainak felhasználásával készült.