ÁPRILIS 11-E A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

2017. ÁPRILIS 11.

Április 11-e a magyar költészet napja, amit 1964 óta József Attila születésnapjára emlékezve ünnepelünk. A magyar verseskötetek hatalmas könyvtártermek szint megszámlálhatatlan számú polcát töltik meg, ugyanakkor búvárokról szóló költői művet nem igen találunk köztük. Amennyiben komoly kutakodást végeznénk – végeztünk – az egy kezünkön lévő ujjainkkal megszámlálhatóak az ilyen tárgyú költemények. Sőt, ha mindössze búvár kifejezést keresnénk a csodálatos magyar líra alkotások szövegében (no persze nem mindenkinek és nem minden vers csodálatos, ami természetesen érthető is), akkor is csak elvétve találjuk a keresett, s számunkra kedves szót. S az ezt a főnevet tartalmazó lírai művek tartalma sem a búvárkodásról, merülésről szól, hanem inkább valami áttételes utalás. Nem baj ez, inkább csak érdekes. Legfeljebb bennünk búvárokban kelthet némi hiányt, hogy kedves és nyugodtan mondhatjuk csodálatos tevékenységünket nem örökítették meg alkotásaikban költőink. Az, hogy miért van ez így, azt nem tudjuk, s nincs is rá módunk, hogy kiderítsük… Lévén ma a költészet napja van, úgy gondoljuk, hogy illendő a kevéske búvár tárgyú vers közül eggyel, – a vélhetően jó ismert – költeménnyel tisztelgünk az ünnep előtt…

Reményik Sándor: Búvár

Engem haj, nem csábít a fölszín,
Hol a sugarak táncot járnak
S fürödnek éjenkint a csillagok:
Reszkető, halvány ezüst-árnyak,
Hol parti homok nimfák léptét őrzi,
Hol a színek játéka foly
S lengő vitorlák alatt nyüzsg az élet:
Megannyi úszó hajó-hangyaboly.
Engem a mélybe készt egy balga vágy,
A mélybe vonz egy örült akarat,
Kutatni az őshínár rémeit,
Gyöngyöt, korallt, elsüllyedt aranyat,
Nézni föl a víz sötét oszlopára,
Melynek mélyét szél be nem lengi,
Hallgatni önnön szívem halk verését
S állni, hol nem állott még senki.
S elgondolni: ha itt pusztulnék most!
Ha elszakadna a vékony fonál,
A felvilággal ami összeköt…
Láttátok már, a buborék hogy száll?…
Az álmok titkos tengerfeneke
Örizné a kihamvadt tüzeket,
S követül csak egy sóhaj szállna fel:
Az életnek utolsó üzenet!

Szerkesztőség