ÉVFORDULÓK A MAGYARORSZÁGI KÖNNYŰBÚVÁRKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL - VÁLOGATÁS

2017. NOVEMBER 22.

60 évvek ezelött, 1957-ben…

…kezdett el előadásokat tartani néhai Rádai Ödön a könnyűbúvárkodásról.

…megjelenik a „Világjárók” sorozat 7. köteteként Hans Hass: „Vadászok a tenger mélyén” c. könyve a Bibliotheca Kiadó gondozásában.

...októberben Rádai Ödön Dräger típusú oxigénes készülékkel beúszott a Tapolcai-tavasbarlang körfolyosójának második szifonjába és térképvázlatot készített arról.

…Keil Lajos egy hét tagú búvár baráti csoport vezetője tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Honvédelmi Sportszövetség III. kerületi elnökségével a búvárok befogadásáról. A tárgyalások sikeresek voltak, s akövetkező év januárjában 14 taggal létrejön az első magyar könnyűbúvár szakosztály az MHS keretén belül. (Nem sokkal később a Magyar Honvédelmi Sportszövetség elnöksége döntött a búvárok támogatásáról, és az óbudai búvárokból létrehozta a budapesti központban a Könnyűbúvár Szakosztályt (MHS BEKSZ), amit a későbbiekben Központi Könnyűbúvár Szakosztály néven működött.)

50 évvel ezelőtt, 1967-ben…

…tíz működő természetbarát könnyűbúvár szakosztály kezdeményezte a Magyar Testnevelési és Sporthivatalnál, hogy hivatalosan ismerje el sportágként a könnyűbúvárkodást, mint verseny- és szabadidősportot. Ez az akkori politikai vezetés elképzelésével egybeesett, mivel az un. honvédelmi sportokat be akarták illeszteni a civil sportéletbe. Az MTS, a BTSZ és az MHS egyeztetése alapján megalakul a Magyar Könnyűbúvár Szövetség (MKBSZ) az MHS és a polgári klubok versenysportjának és szakmai irányítására. Az MKBSZ hivatalosan a következő év január 1-én kezdte meg tevékenységét.

40 évvel ezelőtt, 1977-ben…

…a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretében a Amphora KSC, FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály, a VMTE Nautilis Könnyűbúvár Szakosztály önálló barlangász csoportjai megalakítják az MKBT Víz alatti Barlangkutató Szakbizottságot. A Bizottság első elnökének Plózer Istvánt (Amprora KSC) választják meg. A szervezet létrejöttének alapvető célja az volt, hogy a hazai víz alatti barlangkutatás tervszerűen, koordináltan történjen. A csoportok a kölcsönös és folyamatos információ cserére is vállalkoztak. A Szakbizottság csoportjai első feladatként megalkották a „Barlangi merülések irányelveit”.

…1977-ben a CMAS hazánknak ítélte oda a IX. Uszonyos és búvárúszó Európa-bajnokság megrendezésének jogát. Az EB-t Dunaújvárosban, augusztus17-21-e között rendezte meg az MKBSZ.

…a II. Országos Könnyűbúvár Fotópályázatot a Természet Világa című folyóirat támogatásával rendezi meg az Amphora KSC és az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály. A pályázat három víz alatti és egy felszíni búvártémájú kategóriára írták ki a szervezők. A beérkezett 225 kép közül kiemelkedőek voltak Plózer István víz alatti barlangkutatás tárgyú képei. Első helyezést ért még el Dióssi Ferenc és Kenéz György. A külön díjasok közül Kunkovács László, a víz alatti kutatómunkáról készített sorozata kiemelésre érdemes.


Szerkesztőség