50 ÉVE A CMAS TAGJA MAGYARORSZÁG

2019. JANUÁR 21-22.

Ötven évvel ezelőtt, 1969. január 12-én Magyarországot Monacóban (Monte Carlo) a CMAS tíz éves jubileumi ülésén felvették a tagszervezetek közé. Az előző év január 1-én működését megkezdő MKBSZ (Magyar Könnyűbúvár Szövetség) a Világszövetség Sportbizottság munkájába kapcsolódott be. A CMAS tagság igen nagy jelentőségű esemény volt és a hivatalos nemzetközi versenysportban történő részvételen kívül számtalan más lehetőséget is rejtett magában. Így például a Szövetség jogosulttá vált, hogy átvegye (meghonosítsa) a CMAS búvároktatási-minősítési rendszerét és nemzetközi érvényű un. kétoldalas búvárkártyákat adjon ki. Az MKBSZ megalakulásakor jogosultságot kapott az MHS és a polgári búvárklubok versenysportjának és szakmai tevékenységének irányítására. Érthető tehát, hogy számos tekintélyes búvár (búvárklub) a Szövetség vezetésénél szorgalmazta-kezdeményezte a CMAS nemzetközi minősítés bevezetését. Az MKBSZ egy bizottságot hozott létre az első, egységes, a CMAS irányelveit figyelembe vevő búvárminősítési rendszer kidolgozására. A bizottság munkájában Násfay Béla, Roith György és Surányi Csaba vettek részt. Érdekes és sajátos helyzet, hogy egyikük sem MHS klub tagja volt, hanem mindhárman un. polgári klub, az Amphora KSC és az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály búvárai, vezetői voltak. A bizottság a munkát viszonylag gyorsan – 1970-re – elvégezte és a főtitkár (Mohácsi Ferenc) asztalára tette a CMAS búvárminősítési szabályzatot. Az idő azonban telt-múlt, az MKBSZ (a főtitkár) különféle mondvacsinált kifogások miatt a minősítési rendszer bevezetését halogatta. Kapóra jött a főtitkárnak, hogy időközben a CMAS módosította a „standardeket” és ezért módosításra, átdolgozásra visszaadta az anyagot a bizottságnak. Az új szabályzat 1972-re készült el, azonban a bevezetést az MKBSZ, illetve a főtitkár – mereven – elutasította. A nemzetközi búvárminősítés hazai meghonosítását szorgalmazók előtt világossá vált, hogy az elkövetkezendő években a Szövetség álláspontja nem fog megváltozni, s hivatalos, központi CMAS (vagy más) búvároktatás, minősítés nem lesz Magyarországon. Így a hazai búvároktatás elméleti és gyakorlat fejlődése, a nemzetközi megfelelőségének-hasonlóságnak lehetősége esett kútba. Nagy – akár mondhatjuk, hogy bűnös – mulasztás volt… A CMAS nemzetközi búvárminősítés bevezetésére húsz évet kellett várni. Végül 1992. június 20-án valósult meg sok magyar búvár vágya, amikor lezárult az egykoron Násfay Béla, Roith György és Surányi Csaba által elkezdett és majd 1990-es években mások bekapcsolódásával befejezett munka: a CMAS Végrehajtó Bizottsága Párizsban jóváhagyta az MBSZ Búvárminősítési Szabályzatát. Ezzel az MBSZ jogosulttá vált nemzetközi búvár és búvároktató minősítő tanfolyamok tartására és búvárkártyák kiadására. Az időközben végrehajtott alapminősítést a CMAS felülvizsgálta és elfogadta, így megkezdődhetett egy hivatalos szervezet, az MBSZ keretében magyar búvároktatók által a magyar búvárok oktatása…


Szerkesztőség