TENGERALATTJÁRÓ BALESET

2005. SZEPTEMBER 11.

Az alábbi történet megjelenhetett volna napjaink médiájában is...

"A TENGER ALATT. A modern technika egyik legnagyobb csodája, a tenger alatt járó hajó, egyelőre legalább egyúttal a legveszedelmesebb közlekedő eszköz is, mert a gépezetnek legkisebb hibája elégséges ahhoz, hogy a hajó menthetetlenül a tenger mélyébe süllyedjen s koporsójává legyen a benne levő matrózoknak. Éppen ezért állandóan az életével játszik az a tengerésztiszt' vagy matróz, aki ilyen minden oldalról zárt hajóban a tenger alá merészkedik. Nemrégiben az angol tengerészet egy tenger alatt járó hajója pusztult el, mert a tenger alatt összeütközött egy gőzössel s csaknem hasonló baleset érte, mint New Yorkból jelentik, az amerikai Porpoise tenger alatt járó naszádot is. A hajó, amelynek legénysége Nelson hadnagy parancsnoksága alatt nyolc emberből állott, a minap a Long Island-sziget mellett tartott gyakorlatot. Egyszerre a' gépezetnek valami csekély hibája miatt a hajó nem maradt él víz színe alatt kívánt mélységben, hanem egyre mélyebbre süllyedt, egész a tenger fenekéig, százhúsz lábnyira a víz színe alatt. A víz óriási nyomásától a gépházba kezdett beömleni a víz, Úgyhogy a legénység helyzete kétségbeesettnek látszott.

Élve el voltak temetve a tenger alatt, miután a hajó a beömlött víz súlyával többé fölemelkedni nem tudott. Úgy látszott, hogy néhány órájuk van már csak hátra, amíg a csukott helyiségben elfogy a levegő s azután valamennyien megfulladnak. A menekülésnek csak kétféle módja volt lehetséges. Vagy megkísérlik a víz kiszivattyúzását, vagy pedig az úgynevezett torpedócsövön át igyekeznek felszínre jutni. Akadt is egy matróz, aki ez utóbbi nagyon kockázatos módot választotta, de Nelson hadnagy megtiltotta neki a távozást. Azután valamennyi matrózt a szivattyúk mellé állította s emberfölötti erővel, a melyet a kétségbeesés megacélozott, megkezdték a víz kiszivattyúzását. Rendkívül nehezen ment a dolog, mert csaknem annyi víz ömlött be mindig, mint amennyit kiszivattyúztak. De végre mégis érezték, hogy a hajó emelkedni kezd, és lassan-lassan eléri a víz felszínét. Mégis egy teljes óráig voltak a matrózok ebben a rettenetes helyzetben, amíg a menekülés sikerült. Az amerikai tengerészeti hatóság el akarta titkolni az esetet, hogy a közvéleményt fel ne izgassa, de végre mégis nyilvánosságra jutott a dolog. E. U."

A történet 90 évvel ezelőtt történt, megjelent az Universum II., a család és ifjúság számára összeállított évkönyvben.


SZERKESZTŐSÉG