VI. KELET-HERCEGOVINAI BARLANGI BÚVÁREXPEDÍCIÓ

2005. SZEPTEMBER 15.

A Proteus Project idén is folytatta kutatását Kelet-Hercegovina poljevidékén. A cél továbbra is a terület vízrendszerének megismerése, dokumentálása és a szpeleoiológiai kutatások folytatása. Ezúttal a következő összetételben indultunk útnak: Brian Lewarne, Balázs Gergely, Dianovszki Tibor, Fogarasi Gábor, Kamarás Norbert, Kovács Balázs, Meixner Zsolt, Pataki Róbert, Rogelio Mier Ortega, Sári Attila, Szabó Zoltán.
Augusztus 2-án Trebinje környékén terepbejárást végeztünk és felkerestünk néhány már ismert barlangot, főként a későbbi merülések megtervezéséhez. Másnap, mivel a vizek kristálytiszták voltak, két pár is merült és videofelvételt készítettek egy Proteus-ról. Ez idő alatt egy csoport bejárta a szomszédos poljét. Negyedikén az egyik barlangban biológusaink (Gergő és Gábor) 6 Proteus-t figyelhettek meg és sikeres gyomormosást végeztek el. A mintavételezések célja főként az, hogy milyen szennyezőanyag okozza a vakgőte pusztulását. Közben folytatódott a Mokropolje barlangjainak átvizsgálása. Az egyikben a fertőzésekért okolható Gaovica halat is sikerült lokalizálni. A másik nyelőben egy aknagránát és omladék akadályozta a feltárást. Ötödikén az Obod forráskráterének alján lévő szifon kutatásához a transzportot segítő rendszer épült ki. A látótávolság azonban csapnivaló volt. Egy csoport az egyel feljebb elterülő Dabarsko-poljéra utazott el, és egy foglalt forráshoz közeli barlangot, a Susica-barlangot vizsgált át. Szerdán a csapat felköltözött az Obod rendszerére nyitó Fatnicko-poljéra. Egy csapat merült is a Susicában, ahol kitűnő kondíciók között dolgozhattak. Másnap folytatódott a terepi munka a Dabarskon, mialatt az Obodban kisebb merülés közben élő Marifúgiákat fedezett fel a csapat zoológusa. Ezen a napon csatlakozott a csoporthoz Dínó és Szabó Z.: -Montenegróból, majd az egész tábor átköltözött a Dabarsko-poljéra, ahol Attila előre lefoglalt néhány sátorhelyet a kempingben. Azaz megegyezett az útszéli csehó tulajdonosával, hogy némi készpénzért cserébe tábort üthessünk a kocsma és a barlang 200 méteres viszonylata között, a forrás mellett. Úgyszólván minden ideális.
A Susica-forrás bejárati szádája kettészeli a fölé magasodó hegyet, a víz kristálytiszta. Az előző merülések során itt több mint 100 m távolságba jutottunk. Állítólag itt francia búvárok 2 km távolságba úsztak be, de a jelek szerint ez nem valószínű. Ide is megérkezett a front, és bőséges esővel öntözte a poljét. Másnap a vendéglátó fedett terasza alá kényszerültünk, és a helyi Loza és a "Csöszpuszta" segítségével egy műanyag lavórt hatástalanítottunk. Szombaton folytattuk a Susica feltárását. Felmértük a szifont és a felette húzódó 145 m hosszú tavat. A szifon úgy tűnik elérte a talprégiót, de kissé áttekinthetetlennek tűnik. Több lehetőség is kínálkozik, de ez is jövőre tolódik. Este a fogadónk teraszán vendégül láthattuk Leél-Össy Szabolcsot és Csabát, akik harmadmagukkal rövid kitérőt tettek hozzánk, Albánia felé menet. Másnap elkalauzoltuk öket a Susicához és az Obodhoz.
A Dabarsko-polje másik felében a Ljelesnica-esztavel bejárata sötétlik. Erről a barlangról egy térképvázlaton kívül szinte semmi információ nincs, így nekilátunk a komplex kutatásnak. A szifonig 400 méteres folyosó vezet. A víz alatt a járat sekélyen folytatódik, de szerfelett kanyargós. Másnap megkezdődött a szifon felmérése, és sikerült továbbúszni a járatban, ami alaposan elszédítette a merülőket. Folytatódik, csak szükség van a felmérésre és a körültekintőbb, módszeresebb előrehaladásra. Felmértük a száraz szakaszokat is, és gyűjtöttünk néhány biont. Délután visszautaztunk Trebinjébe, és az estét a helybéli lányok forrásának és elnyelődésének felderítésére áldoztuk. Kedden nekiláttunk a Baba-esztavel további kutatásának. Előtte azonban eleget tettünk egy korábbi ígéretünknek, és átvittünk az új részbe egy helybéli barlang kutatót. Nem sok élményben volt része, mert a hatszáz méteres szakaszt 7 mm-es neoprénben járta végig, így leginkább az életben maradásért küzdött. Másnap öten kellünk át a szifonon és folytattuk a kutatást. A térképezéssel előrehaladva átvizsgáltuk a rányelőket és tanulmányoztuk az élővilágot. Végül is kiderült, hogy a barlang teljes falfelületét összecementálódott agyag és az ezt lakó Marifugiák borítják. Kiváltképp vastag ez a réteg a rányelők falán, a magasabb régiókban. Kérdésessé vált, hogy ezek a csőférgek az időszakosan megnövekvő vízszint alatt élnének. Biológusunk szerint az itt látható Marifúgiák csak élettelen vázak. A kettes szifon környékén újabb nagyméretű termekre és időszakos rányelőkre bukkantunk. A végponti termet egy rövid szifon épphogy nyitva hagyta, így itt is sikerült átjutni. Az omladékos terem alján egy tó mögött úgy tűnt, tovább lehet menni. Az idő fogytán. Visszafelé egy rányelőbe felkúszva újabb terembe, majd onnan egy tágas kanyargó folyosóba jutottunk. Idő hiányában fordultunk vissza. A kilenc órás út alatt csak nyíltak a kérdések. Csütörtökön egy közeli esztavelben végre sikerült a víz alatt is vakgőtét fotózni, valamint a Mokropolje esztaveleit vizsgáltuk át és mértük fel, és itt hemzsegnek az élőlények. A felmérések közben az egyik barlang kisebb rányelő kürtőjében aztán meglett a titok nyitja. A falakon kisebb élő Marifúgia kolóniára bukkantunk. így már valószínű, hogy a telep egy év alatt is kialakul, szaporodik, esetenként elpusztul. Kedvelik a rányelő környezetet, ahol az időszakosan beszivárgó víz mellett is életben maradnak, sőt kifejezetten ezt kedvelik?
Utunk augusztus 20-ig tartott. Ismét sikeres expedíciót tudhatunk magunk mögött. Az új feltárások mellett számos eredményes biológiai megfigyelést végeztünk, de az igazi eredményeket csak a feldolgozás után tudhatjuk meg. A fotó és filmdoku-mentáció mellett 1200 métert térképeztünk szárazon és víz alatt.


HUNGARIAN CAVE DIVING TEAM (SZABÓ ZOLTÁN)