BÚVÁRRÉGÉSZETI SZAKOSZTÁLY

2006. JÚLIUS 2.

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégész Szakosztálya május 26-án tartotta ülését Dr. Tóth J. Attila szaktitkár vezetésével a Magyar Nemzeti Múzeumban.

A jelenlévők módosítás nélkül elfogadták a szakosztályvezető a víz alatti régészeti tevékenységre vonatkozó etikai nyilatkozatra beterjesztett javaslatát.

A szakosztályvezető tájékoztatta a tagokat a Társulat május 10-i vezetőségi és választmányi üléséről, mely elfogadta a Szakosztály korábbi javaslata alapján, hogy az 1711 utáni víz alatti örökség is nyilvántartásba kerüljön és védelemben részesüljön.

Jelenlévők határoztak a jelenlegi honlap (www.koh.hu/buvar) megfelelő biztonságot (is) nyújtó továbbfejlesztéséről.

A szakosztályülés keretében megvitatták az eddig beérkezett kutatásra javasolt célpontok, célhelyek listáját, megállapodtak a soron következő szemlék, bejárások felelőseiről, sorrendjéről és elképzelhető időpontjáról. Tóth J. Attila beszámolt a drávatamási bödönhajó kutató projekt alakulásáról, az osztrák fél bekapcsolódásáról, illetve a szakosztály tagjainak közreműködési lehetőségéről.

Jelenlévők megállapodtak a következő ülés időpontjáról, mely alkalommal át fogják tekinteni az addig lezajlott szemlék eredményeit, a szakosztály vezetője részletesen be fogja mutatni a drávatamási projektet. Czakó László jelezte, hogy szívesen bemutatja az adriai víz alatti örökségről készült, eddig nyilvánosság számára bemutatásra nem került felvételeit.

Az ülés témáját képezte a kedvtelési célú búvárrégész szakképzés beindításának előkészítése is.

• • •

Magyar-horvát víz alatti régészeti kutatás a Drávában:
a drávatamási hajókutató projekt

1992 nyarán Rózsás Márton a barcsi Dráva Múzeum kutatója helyszíni szemlét végzett Drávatamási határában az akkor nagyon alacsony vízállású Dráva medrében. A szemle során több bödönhajó (egyetlen fatörzsből kifaragott csónak) maradványát figyelte meg, továbbá egy török-kori vörösréz kancsó is előkerült.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lelőhely nyilvántartása számára 2005 nyarán helyszíni szemlét végeztünk a lelőhely pontos helyének, kiterjedésének és jellegének meghatározására. A szemle során segítségünkre voltak a budapesti Kékség Búvárklub önkéntesei. Rövid keresés után megtaláltuk a hajókat és megállapítottuk, hogy jelentős számban, szinte elborítják a Dráva bal parti medrét. Összesen 12 ép, illetve töredékes csónakot találtunk. A bödönhajók hossza eredetileg 10-12 m lehetett, szélességük meghaladja az 1 métert, átmérőjük kerek, anyaguk tölgy, a viszonylag erős sodrásnak köszönhetően nem fedi őket üledék. A csónakok környezetéből Árpád-kori, török-kori és újkori kerámiát gyűjtöttünk. Hasonló intenzitású "hajótemetőt" sem Magyarországon, sem Közép-Európában nem találtak korábban, világviszonylatban is csak két lelőhely veheti fel vele a versenyt: a franciaországi Charente folyóban Taillebourgnál talált komplexum (amelyet részben francia-magyar együttműködésbe kutattunk - ld. Műemlékvédelem 2005/1.), valamint az Észak-Karolinai (USA) Lake Phelps-i bödönhajó lelőhely (több mint két tucat fatörzs csónak).
Mivel a Dráva ezen a szakaszon határfolyó, kezdetektől felmerült a két ország víz alatti régészeinek összefogása a lelőhely további kutatása végett. Szerencsés módon a 2005-ben aláírt magyar-horvát kétoldalú kulturális tárcaközi egyezmény örökségvédelmi fejezetébe a prioritások közé bekerült a Dráva és a Száva, valamint mellékfolyóik régészeti kutatása.
Analógiák (lengyel, magyar és német leletek, valamint etnográfiai és történeti források), űrfelvételek és régi térképek elemzése alapján úgy tűnik, hogy a bödönhajókat pontonként, egymáshoz, vagy hajókhoz erősítve használták. A Drávatamási lelőhely kapcsán egyaránt szóba jöhet egy török-kori pontonhíd, melyet a csapatmozgások során használtak, illetve egy "malomfalu", vagyis hajómalmok csoportja. Az utóbbiaknál a bödön-ponton, régi nevén tombác a malomkereket tartotta. A nyárra tervezett kutatás feladata tisztázni a hajók összefüggéseit, elkészíteni a lelőhely pontos térképét, valamint egyenként felmérni a hajókat. A felderítés során a horvát kollégákkal együttműködve kutatunk a folyó túlsó - horvát - partján. Terveink szerint műszeres felderítést és szondázó ásatást is végzünk. Az előzetes kutatási eredményeket bemutattam a New Bernben (Észak Carolina, USA) 2006 áprilisában rendezett International Logboat Conference-n, ahol nagy érdeklődést váltott ki. A National Geographyc Society Committe for Exploration and Research támogatta a feltárásra beadott elő-pályázatunkat, a fő-pályázat elbírálása folyamatban van. A projektbe bekapcsolódott a Bécsi Egyetem, valamint a francia Déparetement des Recherches Subaquatiques et Sous-marins is, olasz, szerb és lengyel kollégák jelezték részvételi szándékukat. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégész Szakosztálya, valamint a Magyar Búvár Szakszövetség felajánlotta szakmai segítségét. Ily módon a lelőhely körül egy valódi nemzetközi műhely alakult ki, mely tovább növeli a hazai víz alatti régészet elismertségét.

Budapest, 2006. május 08.


Dr. TÓTH J. ATTILA, KÖH Dokumentációs Igazgatóság örökségvédelmi referens