A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE - ARCKÉPCSARNOK I.

2007. NOVEMBER 14.

A Magyar tudomány Ünnepe. "Közös ünneplésre, tudományos és ismeretterjesztő rendezvények sokaságára kerül sor immár hagyományosan minden esztendő novemberében az MTA, a szaktárcák, a társadalmi intézmények, tudományos szervezetek, egyetemek és iskolák együttműködésében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának napja, november 3. a magyar Országgyűlés határozata értelmében a magyar tudomány ünnepe" - mondta az idén, a tudomány napját egy egész havi rendezvénnyé bővítő esemény megnyitása alkalmával Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke. (Az ünnepet a 2003. évi XCIII. Törvényben fogalmazta meg az Országgyűlés, tisztelegve egy régi jeles esemény előtt: 1825-ben e napon Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását)

A tudomány hónapja kapcsán Szerkesztőségünk úgy gondolja illendő említést tenni és összegyűjteni azoknak a tudósoknak, kutatóknak, mérnököknek a nevét, akik a búvárkodással kapcsolatban jelentős felfedezéseket tettek, vagy kiemelt jelentőségű fejlesztéseket végeztek. A búvárkodás közel 3.000 éves történetében azonban nagyon sokan voltak - híres és kevéssé ismert kutatók, feltalálók, de egyszerű emberek is -, akik munkássága nélkül mai búvárismereteink, felszereléseink messze elmaradnának még a mai szintjétől. Lehet, hogy visszatetsző, de már induláskor sem a teljesség igényével kezdtük el munkánkat, a "búvár tudósok" arcképcsarnokának összeállítását, hiszen ehhez egy-két nap, hét nem elegendő. Most mindössze néhány, közismert, a tudományos kutatásai, vagy műszaki fejlesztései által ismert személyre emlékezünk. A kiválasztás feladata azért is nagyon nehéz, hisz vannak, akik eredményei az egyetemes búvártudást gazdagították, s vannak olyan kutatók, akik a búvárkodást, mint a kutatás egy lehetséges eszközét felhasználva érték el tudományos eredményeiket. Elsődlegesen az előbbieket "részesítjük előnyben". Tervezzük, hogy folyamatosan bővítjük a búvártudósok arcképcsarnokát. Az összeállítás rendező elveként a jeles személyiségek munkásságának időszakát határoztuk meg.

Az arcképcsarnokba először azoknak a kiemelkedő tudósoknak, kutatóknak a képeit helyezzük el, akik a fizika és az élettan, valamint a dekompressziós táblázatok területén gazdagították felfedezéseikkel a búvárismereteket (is).

FIZIKA ÉS ÉLETTAN


Arkhimédész
Kr.e. 287-212

A felhajtóerő...


Sir Robert Boyle
1627-1691

A gázok összenyomhatósága.
1670.: Felfedezte, hogy nyomáscsökkenés hatására elpusztult állatok vérében buborék van...Edme Mariotte
1620-1684

A gázok összenyomhatósága...


Jacques Charles
1746-1823

A gázok hőmérsékletének és nyomásának összefüggése...

 


John Dalton
1766-1844

A parciális nyomás...


Antoine-Laurent de Lavoisier
1743-1794

Felfedezi, hogy állatok tüdejét megtámadja az oxigén...

 


William Henry
1775-1836

Gázok folyadékban történő oldódása...


Paul Bert
1833-1886

Felfedezi, hogy nyomás alatt az oxigén mérgező hatású az emberi szervezetre, a központi idegrendszerre...


 
DEKOMPRESSZIÓS TÁBLÁZATOK

John Scott Haldane
1906-1908

Az első dekompressziós táblázat...


Abert Bühlmann
1923-1994

Modern, szövetalapú dekompressziós táblázat...


Max Hahn
1929-

Modern, szövetalapú dekompressziós táblázatok...


SZERKESZTŐSÉG