28 ÉVE ALAKULT AZ MBSZ

2017. DECEMBER 9-10.

28 évvel ezelőtt, 1989. december 9-én alakult meg a Magyar Búvár Szövetség. Demokratikus módon, választások alapján az MBSZ-t 40 búvárszervet alapította meg. Az alapító dokumentumában az MKBSZ-t jogelődjének nyilvánította. A küldöttek az MBSZ elnökének Csepregi Oszkárt, elnökhelyetteseknek Surányi Csabát és Ludvigh Zoltánt választották. Az elnökség tagjai dr. Hazai Balázs, Ivanics István, Vámosi Antal, dr. Pálfi Zoltán, Roith György, Czakó László lettek, a felügyelő bizottság elnöke pedig Szabó Dezső.

(Többen közülük már nincsenek velünk. Nyugodjanak békében! Szerk. megjegyzése) Az év végéig az újonnan megalakult MBSZ-nek 40 rendes, és 23 rendkívüli tagja volt. (A Szövetség neve 2000-ben változott Magyar Búvár Szakszövetségre.)

Az MBSZ az első alapszabályában megfogalmazta, hogy minden magyarországi búvár szervezete, minden magyar búvár érdekképviselője, a búvárkodás minden területének segítője kíván lenni. A Szövetség szervezetét a CMAS-hoz hasonlóan alakították ki, megalakultak a bizottságok, albizottságok. 1991-ben megkezdődött a CMAS nemzetközi búvárminősítési rendszer alapjainak lerakása, a búvárminősítési szabályzat elkészítése, az alapminősítési pályázati rendszer elindítása. 1992. június 20-án valósult meg sok magyar búvár vágya, s zárult le több, mint 20 év után Násfay Béla, Roith György, Surányi Csaba és mások által elkezdett munka: a CMAS Végrehajtó Bizottsága Párizsban jóváhagyta az MBSZ Búvárminősítési Szabályzatát. Ezzel az MBSZ jogosulttá vált nemzetközi búvárminősítő tanfolyamok tartására és búvárkártyák kiadására. Az időközben végrehajtott alapminősítést és vizsgát a CMAS felülvizsgálta és elfogadta, így megkezdődhetett egy hivatalos szervezet, az MBSZ keretében a magyar búvároktatók által a magyar búvárok oktatása…

Az alakuló közgyűlésről a BÚVÁRHARANG 1990/1. évi számában tudósító Rompos Károly hosszú sorokon keresztül részletezte a megoldandó feladatokat, s befejezésül ezt írta: „Nem irigylem az új vezetőséget. Lesz munkájuk. Vagy 25 év lemaradását kell pótolni.” S nem túlzott Rompos Károly a 25 év lemaradásával…

Érdekes a világ.
Elődeink 1989 előtt több, mint harminc évig „küzdöttek” azért, hogy egy valódi búvárszervezet fogja össze a víz felszín alatti világ összes magyar felfedezőjét… Lassan igaz, de elérkezett az idő, a Szövetség megalakulásával, hogy a terv megvalósulhasson… Azonban három év elég volt ahhoz, hogy a magyarországi búvárszervezetek sokszínűvé, de egymástól teljesen függetlenné váló, helyenként kusza rendszere kialakuljon. S nem ritkán tapasztalható volt a különféle szervezetek szembenállása, egymás lenézése-leszólása, de még az ellenségeskedése is…
Érdekes ez a világ is. Lehet, hogy ez a világ nem ugyan az a világ még a búvárkodásban sem, mint amit elődeink álmodtak??


Szerkesztőség